Naše Bludovice leží v krásné krajině...

Bludovice mají protáhlý tvar a leží v malebném klikatém údolí mezi podbeskydskými kopci.

 

Osu oblasti tvoří řeka Zrzávka a silnice 1/57 (obě nám sem tam přinášejí velké starosti). Nově také mezi nimi vede cyklostezka, vybudovaná na místě železnice, kterou v roce 2009 změnila blesková povodeň na horskou dráhu.

 

Domy jsou soustředěny převážně v dolní části (ve směru toku říčky), kde je údolí více rozevřeno.  

V užší části údolí se domy stále více přimykají k cestě a říčce. Horní konec Bludovic je neobydlený a nachází se tady Vojenský opravárenský podnik 012 s.p.o.

 

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

SOUřADNICE WGS-84
  • Severní šířka: 49° 34´ 28.00¨

  • Východní délka: 18° 1´ 16.00¨

Pohled od Panských luk
Pohled od Panských luk

pohled ze Skalek
pohled ze Skalek

autor: KČT Nový Jičín

Pohled od Panských luk
Pohled od Panských luk

1/2